Το λειτούργημα του δασκάλου και η προσέγγισή του

You are currently viewing Το λειτούργημα του δασκάλου και η προσέγγισή του
Το λειτούργημα του δασκάλου και η προσέγγισή του - Επικαιρότητα - Επ' αφορμή - Απαρχή

Στην καθημερινή μας ζωή, έχουμε δει τον ρόλο του δασκάλου σαν ένα άτομο το οποίο αναλαμβάνει την εκμάθηση βασικών πληροφοριών σε παιδιά όλων των ηλικιών από τα πρώτα χρόνια της παιδικής ηλικίας μέχρι και τα τελευταία χρόνια της εφηβείας τους. Δυστυχώς αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια τυπική σχέση, χωρίς κάποια ιδιαίτερη εμβάθυνση στην προσωπικότητα του παιδιού, στις ιδιαιτερότητες και τις ικανότητες που μπορεί να κατέχει.

Ο δάσκαλος στην εποχή μας οφείλει να καλύπτει τις ανάγκες ενός ατόμου το οποίο ακόμα καλλιεργεί τον χαρακτήρα του και τις προσωπικές του αρετές. Να δίνει στο επάγγελμα του το χαρακτήρα λειτουργήματος και να στοχεύει εκτός από την πνευματική καλλιέργεια του παιδιού με τη μορφή της εκμάθησης γεγονότων και φαινομένων αλλά και την πνευματική καλλιέργειά του.

Το λειτούργημα του δασκάλου και η προσέγγισή του


Ακούγεται η μουσική: Manos Hadjidakis – America America
Πηγή: https://youtu.be/134tCC5N6yw