Οι δυσκολίες στην κατανόηση της Αποκάλυψης

Με την Αποκάλυψη του Ευαγγελιστή Ιωάννου δηλαδή το τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης, κλείνει η Αγία Γραφή. Ξεκινάει όμως ένας μεγάλος διάλογος σχετικά με το περιεχόμενο του κειμένου αυτού. Πιθανές παρερμηνείες, εσφαλμένες αντιλήψεις και υπερβολές σχετικά με την πραγματική σημασία των λεγομένων έχουν κυριαρχήσει στην κοινή αντίληψη του κόσμου και δημιουργούν μια γενικότερη σύγχυση τόσο στους πρώτους Χριστιανικούς αιώνες όσο και στις μέρες μας.

Οι δυσκολίες στην κατανόηση της Αποκάλυψης


Ακούγεται η μουσική: Manos Hadjidakis – America America
Πηγή: https://youtu.be/134tCC5N6yw