Ο διοικητικός ρόλος της Εκκλησίας

You are currently viewing Ο διοικητικός ρόλος της Εκκλησίας
Ο διοικητικός ρόλος της Εκκλησίας - Θεολογικός λόγος - Εκπομπές - Απαρχή

Στις ημέρες μας κυριαρχεί μια εσφαλμένη αντίληψη ότι η οργανωτική αρχή της Εκκλησίας λειτουργεί για την εξυπηρέτηση της γραφειοκρατίας, χωρίς να έχει κάποια εκκλησιαστική και θεολογική υπόσταση.

Από την πρώτη κιόλας Εκκλησία των Αποστόλων του Χριστού, οι ιερείς ανελάμβαναν την διαχείριση της κοινότητας, των διαφόρων αναγκών της και την οργάνωσή της δίχως αυτό να αποτελεί εμπόδιο για την διακονία τους και την εκπλήρωση των πνευματικών τους εργασιών.


Μουσική: Manos Hadjidakis – America America
Πηγή: https://youtu.be/134tCC5N6yw