Οι μετανάστες στην εκπαιδευτική διαδικασία

Πρόσφυγας και μετανάστης. Πρόσφυγας ή μετανάστης; Στην καρδιά της κοινωνίας μας αυτές οι δύο έννοιες μοιάζουν κοινές και σχεδόν αδιαχώριστες. Όσο συνυπάρχουμε με αυτές τις ομάδες, τόσο πολύ κατανοούμε τα άτομά τους και τόσο αυτά κατανοούν την κοινωνία μας, στην οποία πλέον αυτά διαμένουν. Και φυσικά μέσα σε αυτή την κοινωνία, η εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεί βασικό στοιχείο της.

Καλείται πλέον η κοινωνία, να στηρίξει αυτά τα άτομα μέσα από αυτή την διαδικασία και όχι να τους εντάξει βίαια μέσα της αλλά να τους δείξει τον τρόπο σκέψης της και τις αξίες που την διακατέχουν.

Με τον π. Γεώργιο Γανώτη


Μουσική: POLIS Ensemble – Tis Tavlas
https://youtu.be/03DmZwGbcFY