Χριστιανισμός και η ιδεολογία του μοντερνισμού

Από τα βασικά επίμαχα θέματα για τα οποία ασκείται κριτική στην Εκκλησία μας είναι η θεωρία ότι η ίδια αποτελεί κώλυμα για το ρεύμα του μοντερνισμού που τους τελευταίους αιώνες έχει κυριαρχήσει στον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο τρόπο σκέψης ή ακόμα και της τεχνολογίας, η οποία έχει δει ραγδαία ανάπτυξη.

Η Εκκλησία μας, αποτελεί ένα ασάλευτο στοιχείο το οποίο δεν βρίσκει «σπίτι» στις «ομάδες ειδικών συμφερόντων», όπως λέει ο πατέρας Freeman, αλλά στις καρδιές των πιστών και στην αγάπη τους.


Πηγή βίντεο: https://youtu.be/XLCNb2bynAU