Κοινωνικόν Μεσοπεντηκοστής – Ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα

Κοινωνικόν Μεσοπεντηκοστής - Ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα - Λειτουργικά Κείμενα - Θεολογία - Απαρχή
ΠρωτότυποΑπόδοση στη Νεοελληνική
Ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἐν ἐμοί μένει κἀγώ ἐν αὐτῷ, εἶπεν ὁ Κύριος. ἈλληλούϊαΑυτός που θα φάει την σάρκα μου και θα πιει το αίμα μου, μένει μέσα μου κι εγώ μέσα σε εκείνον, είπε ο Κύριος. Αλληλούια.

Κοινωνικόν Μεσοπεντηκοστής – Ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα
Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή