Οι βιβλικές διαστάσεις της Αγάπης

Ο άνθρωπος έχει ανάγκη την αγάπη στην ζωή του σαν αχώριστο κομμάτι της ύπαρξής του. Στην Χριστιανοσύνη η αγάπη προβάλλεται από τον Χριστό σε έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο από αυτόν με τον οποίο φαίνεται σε παλαιότερες θρησκείες, δόγματα και ιδεολογίες. Στο Ευαγγέλιο ο Θεάνθρωπος μας δείχνει την αγάπη όπως δεν έχει εμφανισθεί σε κανέναν άλλο πολιτισμό και σε καμία παράδοση μέχρι τις μέρες μας. Έρχεται και αλλάζει ριζικά τον τρόπο σκέψης μας και συνύπαρξής μας με τον συνάνθρωπο και μας δίνει την ευκαιρία της αιωνίου ζωής.

Με τον Δημήτριο Πασσάκο


Ακούγεται η μουσική: POLIS Ensemble – Bosporus (Official Audio Clip)
Πηγή: https://youtu.be/8KcavGy44C4