Αἱ Μυροφόροι γυναῖκες – Δοξαστικό Εσπερινού Κυριακής των Μυροφόρων

Αἱ Μυροφόροι γυναῖκες - Δοξαστικό Εσπερινού Κυριακής των Μυροφόρων - Λειτουργικά Κείμενα - Λατρευτική Ζωή - Απαρχή
ΠρωτότυποΑπόδοση στη Νεοελληνική
Αἱ Μυροφόροι γυναῖκες, τὸν τάφον σου καταλαβοῦσαι, καὶ τὰς σφραγῖδας τοῦ μνήματος ἰδοῦσαι,Οι Μυροφόρες γυναίκες, ερχόμενες στον τάφο Σου και βλέποντας το σφραγισμένο μνήμα,
Μὴ εὑροῦσαι δὲ τὸ ἄχραντον Σῶμά σου, ὀδυρόμεναι, μετὰ σπουδῆς ἦλθον λέγουσαι·καθώς δεν βρήκαν το άχραντο Σώμα Σου, οδύρονταν κι έλεγαν:
Τίς ἔκλεψεν ἡμῶν τὴν ἐλπίδα; τίς εἴληφε νεκρὸν γυμνὸν ἑσμυρνισμένον τῆς Μητρὸς μόνον παραμύθιον;«Ποιος μας έκλεψε την ελπίδα; Ποιος άρπαξε έναν γυμνό νεκρό, τη μοναδική παρηγοριά της Μητέρας;
ὤ! πῶς ὁ νεκροὺς ζωώσας τεθανάτωται; ὁ τὸν ᾍδην σκυλεύσας, πῶς τέθαπται;Ω! Πώς έχει πεθάνει Εκείνος που έδωσε ζωή στου νεκρούς; Πως θάφτηκε Αυτό που ξεφτίλισε τον Άδη;
ἀλλ’ ἀνάστηθι Σωτὴρ αὐτεξουσίως, καθὼς εἶπας τριήμερος, σῴζων τὰς ψυχὰς ἡμῶν.Αλλά αναστήσου Σωτήρα σε τρεις μέρες με τη δική Σου θέληση, όπως υποσχέθηκες, σώζοντας τις ψυχές μας.

Αἱ Μυροφόροι γυναῖκες – Δοξαστικό Εσπερινού Κυριακής των Μυροφόρων
Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή