Πρότυπα πίστης στην Καινή Διαθήκη

Η πίστη στην ορθοδοξία δεν φαίνεται από κάποιες συγκεκριμένες εξωτερικές πράξεις που μπορεί να κάνει κάποιος όπως το να προσεύχεται ή να εκκλησιάζεται, αλλά είναι κάτι πολύ βαθύτερο που μόνο ο ίδιος ο Χριστός μπορεί να διακρίνει στον κάθε άνθρωπο. Η Καινή Διαθήκη μας παρουσιάζει πολλά παραδείγματα ανθρώπων, οι οποίοι μπορεί για την τότε κοινωνία να θεωρούνταν άπιστοι και αμαρτωλοί, όμως στην πραγματικότητα είχαν πολύ ισχυρή πίστη.

Με τον Δημήτριο Πασσάκο


Ακούγεται η μουσική: HELIACHTÍDA – Music by Polis Ensemble
Πηγή: www.youtube.com/watch?v=UKSOVUVSfiA

Πρότυπα πίστης στην Καινή Διαθήκη