Συμπορευθώμεν Αυτώ – Κυριακή του Πάσχα

You are currently viewing Συμπορευθώμεν Αυτώ – Κυριακή του Πάσχα
Συμπορευθώμεν Αυτώ: Κυριακή του Πάσχα - Θεολογικός Λόγος - Εκπομπές - Απαρχή

Η Κυριακή του Πάσχα έφτασε!

«Ανέστη Χριστός και συ καταβέβλησαι.
Ανέστη Χριστός και πεπτώκατι δαίμονες.
Ανέστη Χριστός και χαίρουσιν άγγελοι.
Ανέστη Χριστός και ζωή πολιτεύεται.
Ανέστη Χριστός και νεκρός ουδείς επί μνήματος.
Χριστός γαρ εγερθείς εκ νεκρών, απαρχή των κεκοιμημένων εγένετο.
Αυτώ η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων.»

Με τον π. Ιωσήφ Κουτσούρη και τον π. Θεοδόσιο Μαρτζούχο


Ακούγονται:
-Ο αντί Χερουβικού ύμνος του Μεγάλου Σαββάτου «Σιγησάτω πάσα σαρξ», ήχος πλ.α’.
Χορός Βατοπαιδινών Πατέρων. Πηγή: https://youtu.be/C23wYMnLXgw

-Η Καταβασία της Θ’ Ωδής: «Ο Άγγελος Εβόα», ήχος α’.
Ψάλλει ο Άρχοντας Πρωτοψάλτης της ΜΤΧΕ Παναγιώτης Νεοχωρίτης.
Πηγή: https://youtu.be/1LCJo2AiT_k

-Ο ύμνος: «Δεύτε λάβετε φώς», ήχος πλ.α’.
Πηγή: https://youtu.be/VrvPEgfIW7s

-Τα Στιχηρά του Πάσχα, ήχος πλ.α’. Χορός Βατοπαιδινών Πατέρων.
Πηγή: https://youtu.be/3dzZv4PvFC0

Συμπορευθώμεν Αυτώ – Κυριακή του Πάσχα