Ἀνάστα, ὁ Θεός, κρῖνον τὴν γῆν

Ἀνάστα, ὁ Θεός, κρῖνον τὴν γῆν, ὅτι σὺ κατακληρονομήσεις ἐν πᾶσι τοῖς ἔθνεσι - Λειτουργικά Κείμενα - Θεολογία - Απαρχή

Ἀνάστα, ὁ Θεός, κρῖνον τὴν γῆν, ὅτι σὺ κατακληρονομήσεις ἐν πᾶσι τοῖς ἔθνεσι.

Προκείμενον Μεγάλου Σαββάτου – Ανάστα ο Θεός – Ήχος βαρύς
Ψαλτικός χορός «Ενήχημα» Πηγή: https://www.youtube.com/watch?v=vVlmZAU7uic

Πρόσφατες αναρτήσεις

ΕΓΓΡΑΦΗ EMAIL

Πρόσφατες αναρτήσεις

ΕΓΓΡΑΦΗ EMAIL

Απαρχή © . Με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.