Συμπορευθώμεν Αυτώ: Μεγάλο Σάββατο

You are currently viewing Συμπορευθώμεν Αυτώ: Μεγάλο Σάββατο
Συμπορευθώμεν Αυτώ: Μεγάλο Σάββατο - Θεολογικός Λόγος - Εκπομπές - Απαρχή

«Σιγησάτω πάσα σαρξ βροτεία». Το Μεγάλο Σάββατο συνδέεται με την έννοια του Σαββατισμού, δηλαδή της κατάπαυσης, της σιγής. Είναι η ώρα ο άνθρωπος να σιγήσει, η ώρα να σταματήσει να σκέφτεται με τον δικό του τρόπο και να εγκλωβίζεται στους λογισμούς του, είναι η ώρα να δει επιτέλους την αλήθεια.

Στην χριστιανική ζωή η έννοια του Σαββατισμού δεν περιορίζεται στην ημέρα του Μεγάλου Σαββάτου, αντιθέτως, χαρακτιρίζει την στάση που πρέπει να έχουμε στη ζωή μας ως Χριστιανοί. Η στάση αυτή, δεν θα πρέπει να είναι τίποτα άλλο παρά μία προσπάθεια κατάπαυσης των παθών μας και μία εσωτερική σιγή, η οποία αναμένει τον ερχομό Του.


Ακούγονται:
-Ο αντί Χερουβικού ύμνος του Μεγάλου Σαββάτου «Σιγησάτω πάσα σαρξ», ήχος πλ.α’.
Χορός Βατοπαιδινών Πατέρων. Πηγή: https://youtu.be/C23wYMnLXgw

-Το Δοξαστικό Αποστίχων του Εσπερινού της Μεγάλης Παρασκευής «Σε τον αναβαλλόμενον το φως», ήχος πλ.α’. Χορός Βατοπαιδινών Πατέρων. Πηγή: https://youtu.be/s_kycgKYpMA

-Η Α’ Στάση Εγκωμίων του Μεγάλου Σαββάτου, ήχος πλ.α’.
Χορωδία Βυζαντινοί Ύμνοι. Χοραρχεί ο κ. Λυκούργος Αγγελόπουλος.
Πηγή: https://youtu.be/jZwJHwYZJ80

-Τα Αναστάσιμα Ευλογητάρια, ήχος πλ.α’. Χορός Βατοπαιδινών Πατέρων.
Πηγή: https://youtu.be/a37ju22uIpY

-Το Προκείμενον Μεγάλου Σαββάτου «Ανάστα ο Θεός», ήχος βαρύς.
Χορός Βατοπαιδινών Πατέρων. Πηγή: https://youtu.be/H_n0agMDnTU

Συμπορευθώμεν Αυτώ: Μεγάλο Σάββατο