Συμπορευθώμεν Αυτώ: Μεγάλη Πέμπτη

You are currently viewing Συμπορευθώμεν Αυτώ: Μεγάλη Πέμπτη
Συμπορευθώμεν Αυτώ: Μεγάλη Πέμπτη - Θεολογικός Λόγος - Εκπομπές - Απαρχή

Την Μεγάλη Πέμπτη η εκκλησία μας ενθυμείται τέσσερα πολύ σημαντικά γεγονότα: τον Ιερό Νιπτήρα, τον Μυστικό Δείπνο, την Προσευχή του Χριστού και των Μαθητών στο Όρος των Ελαιών και την Προδοσία του Ιούδα.

Το κομβικότερο από αυτά τα γεγονότα πάνω στο οποίο στηρίζεται ολόκληρη η πίστη μας είναι ο Μυστικός Δείπνος, δηλαδή η παράδοση των καθ’ ημάς φρικτών Μυστηρίων από τον ίδιο τον Χριστό, ο οποίος λέγοντας στους μαθητές «Λάβετε φάγετε τούτο εστί το Σώμα μου, λάβετε φάγετε τούτο εστί το Αίμα μου» τελεί την πρώτη Θεία Λειτουργία στον κόσμο. Μέσα από αυτό το Σώμα μπορούμε και εμείς να ενωθούμε μαζί του, να καθαριστούμε από τις αμαρτίες μας και να λάβουμε την αιώνια ζωή.

Με τους π. Ιωσήφ Κουτσούρη, π. Γεώργιο Δορμπαράκη και π. Θεοδόσιο Μαρτζούχο


Ακούγονται:
-Ο αντί Χερουβικού ύμνος του Μεγάλου Σαββάτου «Σιγησάτω πάσα σαρξ», ήχος πλ.α’.
Χορός Βατοπαιδινών Πατέρων.
Πηγή: https://youtu.be/C23wYMnLXgw

-Tα Ιδιόμελα Απόστιχα της Μεγάλης Πέμπτης, ήχος πλ.δ’.
Χορός Βατοπαιδινών πατέρων.
Πηγή: https://youtu.be/1tFu_ivo0sA

-H μουσική: Relaxing Armenian music with duduk
Πηγή: https://youtu.be/y5tcbD5in7k

-Tο Τροπάριο της Μεγάλης Παρασκευής: «Ότε οι ένδοξοι Μαθηταί»
σε αργό μέλος «αρχαίο», ήχος πλ.δ’ τρίφωνος.
Χορός Βατοπαιδινών πατέρων.
Πηγή: https://youtu.be/OMcfDmlYeEQ

-Tο Τροπάριο του Όρθρου της Μεγάλης Τετάρτης: «Ιούδας ο Δόλιος» , ήχος λέγετος.
Χορός Βατοπαιδινών πατέρων.
Πηγή: https://youtu.be/CBM-XVJn5pY

-Tα Ιδιόμελα των Αίνων της Μεγάλης Πέμπτης, ήχος β’.
Χορός Βατοπαιδινών πατέρων.
Πηγή: https://youtu.be/YfIOLxza-WU

Συμπορευθώμεν Αυτώ: Μεγάλη Πέμπτη