Συμπορευθώμεν Αυτώ: Μεγάλη Τρίτη

You are currently viewing Συμπορευθώμεν Αυτώ: Μεγάλη Τρίτη
Συμπορευθώμεν Αυτώ - Θεολογικός Λόγος - Εκπομπές - Απαρχή

Η πορεία μας μέσα στην Μεγάλη Εβδομάδα συνεχίζεται με μία ακόμη παραβολή, αυτή των δέκα Παρθένων. Στην γνωστή αυτή παραβολή βλέπουμε δέκα γυναίκες, οι οποίες έχουν αγωνιστεί πολλά χρόνια να απέχουν από τις σαρκικές ηδονές διατηρώντας την παρθενία τους. Παρατηρούμε όμως, ότι παρόλο που και οι δέκα έκαναν την δύσκολη αυτή άσκηση επί πολλά χρόνια, μόνο οι πέντε από αυτές, ήταν φρόνιμες και είχαν αληθινό πόθο Χριστού.

Οι άλλες πέντε, οι μωρές, μπορεί ναι μεν να ασκούνταν, όμως η άσκησή τους δεν είχε κατεύθυνση προς τον Χριστό. Η επικέντρωσή τους σε αυτή καθαυτή την πράξη της άσκησης, τις είχε απομακρύνει από τον ουσιαστικό τους στόχο, που είναι η πνευματική τους καλλιέργεια. Η παραβολή αυτή λοιπόν, θέλει να μας επισημάνει πως η άσκηση δεν έχει κανένα απολύτως νόημα εάν δεν συνδυάζεται με την πνευματική προκοπή.

Με τον π. Ιωσήφ Κουτσούρη και τον π. Γεώργιο Δορμπαράκη


Ακούγονται:
-Ο αντί Χερουβικού ύμνος του Μεγάλου Σαββάτου «Σιγησάτω πάσα σαρξ», ήχος πλ.α’.
Χορός Βατοπαιδινών Πατέρων.
Πηγή: https://youtu.be/C23wYMnLXgw

-Το Αλληλουϊάριο του Όρθρου της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, ήχος πλ.δ’.
Χορός Βατοπαιδινών πατέρων. Πηγή: https://youtu.be/hEVjwtqCMaM

-Το τροπάριο «Ιδού ο Νυμφίος έρχεται», ήχος πλ.δ’.
Ψάλλει ο Άρχοντας Πρωτοψάλτης της ΜΤΧΕ Παναγιώτης Νεοχωρίτης.
Πηγή: https://youtu.be/ypbztPUFevc

-Το Δοξαστικό των αποστίχων «Ιδού σου το τάλαντον», ήχος βαρύς.
Χορός Βατοπαιδινών πατέρων. Πηγή: https://youtu.be/MfTig2Nod_s

-Τα στιχηρά των Αίνων της Μεγάλης Τρίτης από τον Χορό των Βατοπαιδινών Πατέρων.
Πηγή: https://youtu.be/6q8OKB4VvRg

Συμπορευθώμεν Αυτώ: Μεγάλη Τρίτη