Συμπορευθώμεν Αυτώ: Μεγάλη Δευτέρα

You are currently viewing Συμπορευθώμεν Αυτώ: Μεγάλη Δευτέρα
Συμπορευθώμεν Αυτώ: Μεγάλη Δευτέρα - Θεολογικός Λόγος - Θεολογία - Απαρχή

Η Εκκλησία αφιερώνει τις πρώτες μέρες της Μεγάλης Εβδομάδας στις παραβολές του Κυρίου, οι οποίες μπορούν να μας θέσουν σε μια εγρήγορση, να μας καλλιεργήσουν ως προς τη δεκτικότητά μας, για να μπορέσουμε να εισέλθουμε στη συνέχεια στα Πάθη και στην Ανάσταση του Χριστού.

Τη Μεγάλη Δευτέρα, στην υμνολογία της Εκκλησίας, ο Χριστός ταυτίζεται με την έννοια του Νυμφίου, του γαμπρού, του αγαπημένου. Μόνο ο Χριστός είναι αυτός που μπορεί να θρέψει τον άνθρωπο, να τον οδηγήσει στη Σωτηρία και στην πληρότητα. Ο Χριστός είναι ο Δημιουργός, κατ’ εικόνα του οποίου είναι πλασμένος κάθε άνθρωπος. Η σχέση μαζί Του είναι πηγή ζωής, ενώ θάνατος η απομάκρυνση από την πηγή αυτή.

Στο πρόσωπο του Ιωσήφ του Παγκάλου, ο πιστός βλέπει το πρότυπο της πίστης και της ανεξικακίας, το πρότυπο του ανθρώπου του Θεού. Αντίθετα, στην όψη της ξυρανθείσας συκής βλέπει την απώλεια, την απομάκρυνση από τον Θεό και τον θάνατο. Γιατί ο Χριστιανός έχει λάβει τα χαρίσματα, έχει λάβει τη δωρεά και τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος και παρ’ όλα αυτά, αντί να καρποφορήσει, παραμένει ξερός, χωρίς καρπό. Τη στιγμή λοιπόν που ο Χριστός του ζητά τον καρπό, τη φωνή του Κυρίου την ακούει ως κατάρα, ως δίκη, ως κρίση.

Με τον π. Ιωσήφ Κουτσούρη και τον π. Γεώργιο Δορμπαράκη


Ακούγονται:
-Ο αντί Χερουβικού ύμνος του Μεγάλου Σαββάτου «Σιγησάτω πάσα σαρξ», ήχος πλ.α’.
Χορός Βατοπαιδινών Πατέρων.
Πηγή: https://youtu.be/C23wYMnLXgw

-Το Εξαποστειλάριον της Μεγάλης Δευτέρας και της Μεγάλης Τρίτης «Τον νυμφώνα σου βλέπω», ήχος γ’.
Χορός Βατοπαιδινών πατέρων. Πηγή: https://youtu.be/6q8OKB4VvRg

-Το τροπάριο «Ιδού ο Νυμφίος έρχεται», ήχος πλ. δ’. Χορός Βατοπαιδινών πατέρων.
Πηγή: https://youtu.be/LvAj5_xTgxk

-Το Δοξαστικό των Αίνων του Όρθρου της Μεγαλης Δευτέρας «Κύριε, ερχόμενος προς το πάθος», ήχος πλ.α’.
Χορός Βατοπαιδινών πατέρων. Πηγή: https://youtu.be/LvAj5_xTgxk

-Η α’ Ωδή του κανόνα της Μεγάλης Δευτέρας, ήχος β’.
Χορός Βατοπαιδινών πατέρων.
Πηγή: https://youtu.be/LvAj5_xTgxk

Συμπορευθώμεν Αυτώ: Μεγάλη Δευτέρα