Ο Ιουδαϊσμός στα χρόνια του Χριστού

You are currently viewing Ο Ιουδαϊσμός στα χρόνια του Χριστού
Ο Ιουδαϊσμός στα χρόνια του Χριστού - Θεολογικός Λόγος - Θεολογία - Απαρχή

Ο λαός του Ισραήλ την εποχή του ερχομού του Χριστού βρισκόταν διαχωρισμένος σε τρία βασικά ρεύματα: τους Σαδδουκαίους, τους Φαρισαίους και τους Ζηλωτές. Οι Φαρισαίοι αναφέρονται στο Ευαγγέλιο, γιατί ο Χριστός τους στηλίτευε πολύ συχνά ένεκα της υποκρισίας τους. Έτσι, κατέληξε η λέξη φαρισαίος να ταυτιστεί με την έννοια του υποκριτή. Από το ρεύμα των Σαδδουκαίων προέρχονταν οι περισσότεροι από τους αρχιερείς της εποχής και τα περισσότερα από τα μέλη του Ανωτάτου Δικαστηρίου (Σανχεντρίν), το δικαστήριο που καταδίκασε τον Χριστό.

Με τον π. Δοσίθεο Καστόρη


Ακούγεται η μουσική: Krátima – POLIS Ensemble Krátima
Πηγή: www.youtube.com/watch?v=dQsJ8M7Smiw

Ο Ιουδαϊσμός στα χρόνια του Χριστού