Στο Σάββατο του Λαζάρου – Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος

Στο Σάββατο του Λαζάρου - Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος - Πατερικός λόγος - Απαρχή - Θεολογία

Δόξα ας ανήκει στον ύψιστο Θεό και επί της γης ειρήνη και χάρη στους ανθρώπους. Αυτός που ήρθε στη Βηθανία, ο ίδιος έρχεται και εδώ και μας συμπαραστέκεται όχι ως απών, αλλά ως ων και παρών και ερχόμενος. Ο προφήτης αυτή την έλευση του Κυρίου προφητεύοντας έλεγε: «Ιδού ο Κύριος έρχεται με δύναμη και στο χέρι του βαστά όλη την εξουσία».

«Ιδού, ο Κύριος έρχεται με δύναμη». Αληθινός ο λόγος. Με δύναμη έρχεται ο Κύριος. Πώς έρχεται με δύναμη; Ως αυτός που ξεγύμνωσε τον Άδη, ως αυτός που χάρισε στον Λάζαρο τη γεύση της Ανάστασης, ως αυτός που γέμισε τον κόσμο με χιλιάδες ευεργεσίες.

«Ιδού, ο Κύριος έρχεται με δύναμη». Ποιος είναι ισχυρότερος από αυτόν που είπε: «Λάζαρε, δεύρο έξω»;

«Ιδού, ο Κύριος έρχεται με δύναμη». Έρχεται αυτός που ποτέ δεν είναι απών. Διότι ακούσαμε στην ψαλμωδία: «Ας βγούμε να συναντήσουμε τον παρόντα και ερχόμενο Κύριο, όχι βαδίζοντας στη γη με τη μετακίνηση των ποδιών, αλλά βελτιώνοντας τους τρόπους μας και καθαρίζοντας την ψυχή μας».

Ας βγούμε να συναντήσουμε τον παρόντα ευχαριστώντας τον. Ας κάνουμε αυτό που έκανε η αδελφή του Μωυσή, να βάλουμε δυνατώτερες φωνές από εκείνη, επειδή και ο διάβολος που καταπνίγηκε στα νερά της λίμνης είναι αγριότερος από τον Φαραώ.

Ας φιλήσουμε, λοιπόν, τα σύμβολα της νίκης, όχι με τύμπανα που βαστάμε στα χέρια, αλλά με κλαδιά από βάγια. Ας φωνάξουμε μαζί με τους ομόδοξους αδελφούς μας αυτά που πριν λίγο ακούσαμε:

«Ωσαννά! Ευλογημένος αυτός που έρχεται στο όνομα του Κυρίου, ο βασιλιάς του Ισραήλ!»

Στο Σάββατο του Λαζάρου, Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος
Επιλογή από τον λόγο του: Εἰς Μάρθαν καὶ Μαρίαν καὶ Λάζαρον, καὶ Ἠλίαν τὸν προφήτην.

Επιλογή αποσπασμάτων – Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή