Τῇ ὑπερμάχῷ στρατηγῷ τὰ νικητήρια – Κοντάκιο Ακαθίστου Ύμνου

Τῇ ὑπερμάχῷ στρατηγῷ τὰ νικητήρια - Κοντάκιο Ακαθίστου Ύμνου - Λειτουργικά Κείμενα - Λατρευτική Ζωή - Απαρχή
ΠρωτότυποΑπόδοση στη Νεοελληνική
Τῇ ὑπερμάχῷ στρατηγῷ τὰ νικητήρια, ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν εὐχαριστήρια, ἀναγράφω σοι ἡ πόλις σου, Θεοτόκε· ἀλλ’ ὡς ἔχουσα τὸ κράτος ἀπροσμάχητον, ἐκ παντοίων με κινδύνων ἐλευθέρωσον, ἵνα κράζω σοί· Χαῖρε Νύμφη ἀνύμφευτε.Σε σένα Θεοτόκε, την υπέρμαχο στρατηγό, αποδίδω εγώ, η Πόλη σου, τη νίκη με ευγνωμοσύνη, καθώς με λύτρωσες από τις συμφορές. Αλλά, όπως προστατεύεις το κράτος σου, ελευθέρωσε κι εμένα από κάθε κίνδυνο, για να σου φωνάζω: «Χαίρε παρθένε Νύφη».