Δοξαστικό Αίνων Ε΄ Κυριακής των Νηστειών

Δοξαστικό Αίνων Ε΄ Κυριακής των Νηστειών - Λατρευτική Ζωή - Λειτουργικά Κείμενα - Απαρχή
ΠρωτότυποΑπόδοση στη Νεοελληνική
Οὐκ ἔστιν ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ βρῶσις καὶ πόσις, ἀλλὰ δικαιοσύνη καὶ ἄσκησις, σὺν ἁγιασμῷ· ὅθεν οὐδὲ πλούσιοι εἰσελεύσονται ἐν αὐτῇ, ἀλλ᾽ ὅσοι τοὺς θησαυροὺς αὐτῶν ἐν χερσὶ πενήτων ἀποτίθενται.Η Βασιλεία των Ουρανών δεν είναι φαγητό και ποτό, αλλά δικαιοσύνη και άσκηση μαζί με καθαγιασμό. Σε αυτήν δεν θα μπουν οι πλούσιοι, αλλά όσοι αποθέτουν τους θησαυρούς στους στα χέρια των φτωχών.
Ταῦτα καὶ Δαυῒδ ὁ Προφήτης διδάσκει λέγων· Δίκαιος ἀνὴρ ὁ ἐλεῶν ὅλην τὴν ἡμέραν, ὁ κατατρυφῶν τοῦ Κυρίου καὶ τῷ φωτὶ περιπατῶν, ὃς οὐ μὴ προσκόψῃ· ταῦτα δὲ πάντα, πρὸς νουθεσίαν ἡμῶν γέγραπται, ὅπως νηστεύοντες, χρηστότητα ποιήσωμεν· καὶ δῴη ἡμῖν Κύριος, ἀντὶ τῶν ἐπιγείων τὰ ἐπουράνια.Αυτά τα διδάσκει και ο Προφήτης Δαυίδ λέγοντας: «Δίκαιος είναι ο άνδρας που ελεεί ολόκληρη την ημέρα, που εντρυφεί στον Κύριο και περπατά στο φως, αυτός δεν θα σκοντάψει». Όλα αυτά γράφτηκαν για τη δική μας παιδαγωγία, ώστε με τη νηστεία να κατορθώσουμε τη χρηστότητα. Και θα μας δώσει ο Κύριος, αντί των επίγειων, τα επουράνια αγαθά.

Οὐκ ἔστιν ἡ Βασιλεία τοῦ ΘεοῦΔοξαστικό Αίνων Ε’ Κυριακής των Νηστειών
Κυριακή Οσίας Μαρίας Αιγυπτίας
Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή