Το νόημα της άσκησης – π. Σπυρίδων Βασιλάκος

Η άσκηση είναι ένας τρόπος ανταπόκρισης του ανθρώπου στην απέραντη αγάπη του Θεού και δεν περιορίζεται σε κάποιους συγκεκριμένους κανόνες. Είναι ο τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος μπορεί να συμμετέχει κι εκείνος μέσω της θυσίας στην Αγάπη. Για τον λόγο αυτό, παρατηρούμε πως οι Άγιοι δεν είχαν κάποιον συγκεκριμένο τύπο άσκησης που έπρεπε απαραίτητα να ακολουθήσουν, διότι ο καθένας εξέφραζε αλλιώς την αγάπη του για τον Θεό.

Για παράδειγμα, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, όταν πια γέρασε και δεν μπορούσε να κάνει άλλες μετάνοιες, έκλαιγε στην προσευχή του και παρακαλούσε τον Θεό να δεχθεί ως θυσία εκ μέρους του την ορθοστασία. Με αυτόν τον τρόπο, ο Άγιος προσέφερε την ψυχή του θυσία στον Θεό.

Το νόημα της άσκησης – Με τον π. Σπυρίδωνα Βασιλάκο


Μουσική: https://www.youtube.com/watch?v=UKSOV…
HELIACHTÍDA – Music by Polis Ensemble