Ο Μεσσίας που ανέμεναν οι Ιουδαίοι

Ο Χριστός ήρθε ανάμεσά μας ως άνθρωπος, ενώ είναι ο τέλειος Θεός. Αυτή η ένωση της θείας και ανθρώπινης φύσης αποτελεί για τους Ιουδαίους το Μέγα Σκάνδαλο. Εκείνοι σε καμία περίπτωση δεν δέχονται τον Μεσσία ως τον ίδιο τον σαρκωμένο Θεό. Η ιουδαϊκή διδασκαλία ακόμη και σήμερα αναμένει έναν εγκόσμιο άρχοντα του κόσμου τούτου, έναν Μεσσία που θα σταυρώνει και δεν θα σταυρώνεται.

Με τον π. Δοσίθεο Καστόρη


Μουσική: https://www.youtube.com/watch?v=8KcavGy44C4