Το ζήτημα των εικόνων και η Ζ’ Οικουμενική Σύνοδος

Με την πρώτη Κυριακή της Σαρακοστής, την Κυριακή της Ορθοδοξίας η εκκλησία εορτάζει την αναστήλωση των εικόνων, η οποία έγινε με την Ζ’ Οικουμενική Σύνοδο. Οι εικονομάχοι την εποχή εκείνη, θεωρούσαν ότι είναι λάθος ο εικονισμός των Αγίων, της Παναγίας και του Χριστού, και κατηγορούσαν μάλιστα για ειδωλολατρία εκείνους που προσκηνούσαν τις εικόνες. Μετά από πολύχρονες διαμάχες, αμέτρητες καταστροφές εικόνων, αγιογραφιών και διωγμούς των εικονόφιλων Χριστιανών, η Ζ’ Οικουμενική Σύνοδος έρχεται για να φέρει την αρχή του τέλους της εικονομαχίας. Ξεκαθάρισε πως ο εικονισμός του Χριστού, της Παναγίας και κατ’ επέκταση όλων των Αγίων δεν αποτελεί θεολογικό σφάλμα, καθώς εαν αρνηθούμε να εικονίσουμε τον Χριστό, είναι σαν να αρνούμαστε αυτομάτως και το ότι σαρκώθηκε.

Με τον Βασίλειο Τουλουμτσή


Μουσική: https://www.youtube.com/watch?v=8KcavGy44C4