Η σημασία του Ευαγγελιστή Ιωάννη στην σύγχρονη Θεολογία

Το Ευαγγέλιο του Ιωάννη έχει δημιουργήσει αρκετές αντιπαραθέσεις ως προς την ιστορική του ακρίβεια. Παρ’ όλα αυτά αποτελεί το πιο θεολογικό Ευαγγέλιο σε σύγκριση με τα άλλα τρία. Ο ρόλος που έπαιξε στην διαμόρφωση της θεολογίας που ξέρουμε σήμερα ήταν καθοριστικός, καθώς αμέτρητοι ήταν οι Πατέρες, οι οποίοι στηριζόμενοι σε αυτό το Ευαγγέλιο συνέχισαν να αναπτύσουν την θεολογική σκέψη.

Με τον πατέρα Ιωάννη Behr


Μουσική: https://www.youtube.com/watch?v=UKSOVUVSfiA