Οι Έλληνες Πατέρες και το γλωσσικό ζήτημα

Η γλώσσα της λατρείας είναι πολύ κομβικό γεγονός για μια ενορία. Είναι σημαντικό σε χώρες εκτός Ελλάδος να χρησιμοποιείται και η τοπική γλώσσα στη λατρεία των Χριστιανών, εφόσον πάντοτε η λατρεία γινόταν με στόχο να γίνεται και εύκολα κατανοητή από τους παρευρισκομένους.

Όσον αφορά στον όρο “Έλληνες Πατέρες” ή “ελληνική Ορθοδοξία”, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε υπόψη μας ότι δεν έχει εθνική χροιά, αλλά αντιπροσωπεύει την καθολική πατερική Θεολογία που εκφράστηκε κυρίως στην ελληνική γλώσσα, λόγω της οικουμενικότητάς της την περίοδο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Για παράδειγμα, ο Μέγας Αθανάσιος, ο οποίος έγραψε όλα τα θεολογικά του κείμενα στα Ελληνικά ήταν Αιγύπτιος.

Συνεπώς, οι “Έλληνες Πατέρες” αντιπροσωπεύουν όλη αυτή την καθολικής εμβέλειας θεολογία της περιόδου εκείνης.

Με τον Κάλλιστο Ware, Μητροπολίτη Διοκλείας