Η ανοιχτή ύπαρξη του Αβραάμ

Η φιλοξενία είναι ένας απλός αλλά ουσιαστικός τρόπος έκφρασης της αγάπης που νιώθει κανείς για τον συνάνθρωπό του. Δεν είναι μονάχα μια εξωτερική έκφραση ευγένειας, αλλά ένα βαθύ υπαρξιακό άνοιγμα που αναμένει και δίνει χώρο στον άλλον. Ένα άνοιγμα, χωρίς το οποίο η καρδιά μας δεν μπορεί να χωρέσει κανέναν, πόσω μάλλον την παρουσία του Θεού. Γι’ αυτό ακριβώς, ο Αβραάμ, ο Πατέρας των Πατέρων μας, είναι αυτός ο οποίος χαίρεται να φιλοξενεί ανθρώπους στο σπίτι του και να τους περιποιείται, περιμένοντάς τους μάλιστα στην είσοδο μέσα στη ζέστη της ημέρας. Η ύπαρξή του είναι πάντοτε ανοιχτή, αναμένει… Αυτή η βαθιά αναμονή, αυτό το άνοιγμα είναι που του επιτρέπει τελικά να φιλοξενήσει τον ίδιο τον Θεό.
Με τον π. Σπυρίδωνα Βασιλάκο

Μουσική: https://www.youtube.com/watch?v=5MLzvX4GYLY