«Χριστόν ἐνδυσώμεθα»

Ο σύγχρονος άνθρωπος βιώνει πολλές φορές έντονα ένα αίσθημα υπαρξιακού κενού, μια αίσθηση απώλειας νοήματος την οποία προσπαθεί με κάθε ανθρωπίνως δυνατό τρόπο να καλύψει. Αρνείται να αποδεχτεί ότι δεν μπορεί να νιώσει πλήρης χωρίς τον Χριστό στην ζωή του.

Αυτό που μας καλεί να κάνουμε η εκκλησία είναι να ζήσουμε κοντά στον Χριστό, να «ντυθούμε τον Χριστό» μέσα από την παράδοση που μας παραδίδει: τις καθημερινές ακολουθίες, την Θεία Λειτουργία, την εξομολόγηση. Αυτό όμως προϋποθέτει από τον άνθρωπο να νοιώσει ότι είναι «γυμνός» και να αφήσει τον Χριστό να δράσει μέσα στην ζωή του, να την νοηματοδοτήσει.

Με τον π. Σπυρίδωνα Βασιλάκο


Μουσική: https://www.youtube.com/watch?v=UKSOVUVSfiA