Δοξαστικό Αίνων Αγίου Χαραλάμπους

Άγιος Χαράλαμπος - Απαρχή - Θεολογία
ΠρωτότυποΑπόδοση στη Νεοελληνική
Ὥσπερ ἀλάβαστρον πλῆρες, ἡ τιμία σου κάρα θεσπέσιε, προχέει οἷόν τι μύρον πολύτιμον, τὰ ἰάματα, τούς τε πιστοὺς εὐωδιάζει θαυμασίως, καὶ τοὺς μετὰ πίστεως αὐτῇ προσιόντας, τῶν δεινῶν πάντων ῥύεται, τὴν δυσώδη τε πλάνην, καὶ νόσους παντοίας· καὶ τὴν πανώλην λοιμικὴν καταπαύουσα, εὐρωστίαν δωρεῖται πᾶσι, καὶ εἰρήνην καὶ μέγα ἔλεος.Σαν ξεχειλισμένο αγγείο το τίμιο κεφάλι σου, θεσπέσιε, ξεχύνει ιάσεις σαν πολύτιμα μύρα και με θαυμαστό τρόπο ευωδιάζει τους πιστούς· και όσους το πλησιάζουν με πίστη τους απαλλάσσει από όλα τα δεινά, από τη βρομερή πλάνη και από κάθε είδους αρρώστια· και σταματώντας την θανατηφόρα πανούκλα δωρίζει σε όλους υγεία, ειρήνη και μέγα έλεος.

Ὥσπερ ἀλάβαστρον πλῆρες – Δοξαστικό Αίνων Αγίου Χαραλάμπους
Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή