Η διάκριση ουσίας και ενέργειας στον Θεό

Η κατανόηση του Θεού για την ορθοδοξία δεν είναι κάποια νοητική επεξεργασία που μπορούμε να κάνουμε με τις κτιστές μας δυνάμεις. Για να Τον καταλάβουμε πρέπει να ανοίξουμε την καρδιά μας, να Τον αφήσουμε να μπει στην ζωή μας και αυτό δεν μπορεί να γίνει εάν δεν προσπαθούμε να καθαρίζουμε τον εαυτό μας από τα πάθη, εάν δεν προσευχόμαστε, εάν δεν παιδεύουμε τον εαυτό μας. Άλλωστε πώς είναι δυνατόν να διακρίνουμε και ακόμη περισσότερο να κατανοήσουμε τις ενέργειες του Θεού στην κτίση, όταν είμαστε γεμάτοι με πάθη και δεν προσπαθούμε να τα πολεμήσουμε; Σε πολλούς μοναχούς είχε δοθεί η ευκαιρία να δουν ακόμη και το άκτιστο φως.

Με τον π. Γρηγόριο, μοναχό στον Όσιο Λουκά Βοιωτίας