Ο Αβραάμ ως πρότυπο πίστης

Η Βίβλος μας δίνει πολλά παραδείγματα αληθινής πίστης, για να μας δώσει να καταλάβουμε τι σημαίνει να έχει κανείς πραγματική πίστη, χωρίς να μας ορίζει ακριβώς την έννοια. Ο Αβραάμ, εμφανίζεται στην Παλαιά Διαθήκη ως ένα πρόσωπο βαθιά πιστό -παρότι ειδωλολάτρης- και αυτό φαίνεται όταν ο Χριστός τον καλεί να παρατήσει τα πάντα και να Τον ακολουθήσει και εκείνος πρόθυμος τον ακολουθεί αμέσως στην γη Χαναάν.

Με τον Δημήτριο Πασσάκο
Ο Αβραάμ ως πρότυπο πίστης