Απόστολος Κυριακής 31.1.2021

Απόστολος Κυριακής 31.1.2021 - Απόστολος - Λατρευτική Ζωή - Απαρχή - Θεολογία

Κυριακή λβ΄ Επιστολών (Α ́ Τιμ. 4.9-15)

Μὴ ἀμέλει τοῦ ἐν σοὶ χαρίσματος.

Τέκνον Τιμόθεε, πιστὸς ὁ λόγος καὶ πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος· εἰς τοῦτο γὰρ καὶ κοπιῶμεν καὶ ὀνειδιζόμεθα, ὅτι ἠλπίκαμεν ἐπὶ Θεῷ ζῶντι, ὅς ἐστι σωτὴρ πάντων ἀνθρώπων, μάλιστα πιστῶν. Παράγγελλε ταῦτα καὶ δίδασκε. Μηδείς σου τῆς νεότητος καταφρονείτω, ἀλλὰ τύπος γίνου τῶν πιστῶν ἐν λόγῳ, ἐν ἀναστροφῇ, ἐν ἀγάπῃ, ἐν πνεύματι, ἐν πίστει, ἐν ἁγνείᾳ. Ἕως ἔρχομαι πρόσεχε τῇ ἀναγνώσει, τῇ παρακλήσει, τῇ διδασκαλίᾳ. Μὴ ἀμέλει τοῦ ἐν σοὶ χαρίσματος, ὃ ἐδόθη σοι διὰ προφητείας μετὰ ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τοῦ πρεσβυτερίου. Ταῦτα μελέτα, ἐν τούτοις ἴσθι, ἵνα σου ἡ προκοπὴ φανερὰ ᾖ ἐν πᾶσιν.


Απόδοση στη Νεοελληνική

Μην αμελείς να καλλιεργείς το χάρισμά σου.

Παιδί μου Τιμόθεε, ο λόγος που σου γράφω είναι αξιόπιστος και μπορείς να με εμπιστευθείς. Διότι γι’ αυτό κοπιάζουμε και μας περιγελούν, επειδή ελπίζουμε στον ζώντα Θεό, ο οποίος είναι ο σωτήρας όλων των ανθρώπων, και μάλιστα των πιστών. Γι’ αυτά να προτρέπεις και αυτά να διδάσκεις. Εύχομαι κανείς να μην σε καταφρονήσει λόγω της νεότητάς σου, αλλά να γίνεις παράδειγμα των πιστών στον λόγο, στη συμπεριφορά, στην αγάπη, στο πνεύμα, στην πίστη, στην αγνότητα. Μέχρι να έρθω, να προσέχεις στην ανάγνωση των Γραφών, στην παρηγορία, στη διδασκαλία. Μην αμελείς να καλλιεργείς το χάρισμά σου, το οποίο σου δόθηκε κατά την προφητική αποκάλυψη, με την χειροτονία των πρεσβυτέρων. Αυτά να μελετάς, σε αυτά να στέκεσαι, για να είναι η προκοπή σου φανερή σε όλους.

Απόστολος Κυριακής 31.1.2021 – Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή