Από την κάθαρση στον φωτισμό

Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς μίλησε για την άκτιστη ενέργεια του Θεού, η οποία όμως έρχεται σε επαφή και κοινωνία με τον κτιστό άνθρωπο. Η ενέργεια αυτή είναι η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, για την οποία μίλησαν και μιλούν όλοι οι Άγιοι. Είναι η κατοίκηση του ίδιου του Θεού μέσα στο κατ’ εικόνα πλάσμα Του. Είναι η ίδια η θέωση της ανθρώπινης φύσης.

Με τον π. Γρηγόριο, μοναχό στη Μονή του Οσίου Λουκά Βοιωτίας

Από την κάθαρση στον φωτισμό


Μουσική: https://youtu.be/134tCC5N6yw