Η σύγχρονη απομόνωση των ανθρώπων

Στη σύγχρονη κοινωνία οι τρόποι επικοινωνίας μέσω του διαδικτύου είναι πολλοί, παρ’ όλα αυτά η ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ των ατόμων είναι λιγοστή. Οι άνθρωποι κλείνονται ολοένα και περισσότερο στον εαυτό τους και στην ασφάλεια της μη έκθεσης που τους παρέχει το διαδίκτυο, χωρίς καμμία διάθεση ανοίγματος προς τον άλλον άνθρωπο.

Ο σύγχρονος άνθρωπος αδυνατεί να ακούσει την γνώμη του άλλου -ακόμη και εαν διαφωνεί με αυτήν- και να αναρωτηθεί εαν ο ίδιος κάνει λάθος. Η ανάγκη για αλλαγή αυτών των καταστάσεων και επιστροφή σε μια πιο βαθιά επικοινωνία είναι μεγάλη.

Η σύγχρονη απομόνωση των ανθρώπων
Με τον π. Συμεών Βενετσιάνο