Η ελευθερία κατά τον Απόστολο Παύλο

Ο Απόστολος Παύλος, ο Απόστολος των εθνών, τονίζει ιδιαίτερα την έννοια της ελευθερίας. Ο ίδιος είχε να αντιμετωπίσει διάφορα προβλήματα στις τοπικές ενορίες και εκκλησίες. Για παράδειγμα, στις προς Κορινθίους επιστολές του, ο Παύλος με αφορμή το ζήτημα των ειδωλοθύτων αναφέρεται στην έννοια της ελευθερίας και αναπτύσσει τη θέση του σχετικά με αυτήν.

Τα ειδωλόθυτα ήταν κρέατα που προέρχονταν από ζώα που είχαν θυσιαστεί προς τιμήν των εθνικών θεών σε παγανιστικές εορτές και τροφοδοτούσαν συχνά την αγορά ή δίνονταν στον λαό δωρεάν. Στην κοινότητα της Κορίνθου υπήρχαν αρκετοί που δεν θεωρούσαν ως κάτι μεμπτό το να τρώει κανείς από τα ειδωλόθυτα, εφόσον οι θεοί των εθνών ήταν ανύπαρκτοι, κι έτσι το έκαναν επιδεικτικά. Ωστόσο, κάποιοι άλλοι που ανήκαν στην Εκκλησία της Κορίνθου και ήταν ασθενέστεροι ως προς την πίστη σκανδαλίζονταν από τη συμπεριφορά αυτή των αδελφών τους.

Ο Απόστολος Παύλος, παρόλο που θεωρεί σωστή την άποψη των πρώτων, τους επισημαίνει ότι η ελευθερία αυτή που έχουν θα πρέπει να περιορίζεται από την αγάπη τους για τους πιο αδύναμους αδελφούς. Συνεπώς, μιλά για μια ελευθερία που σέβεται τον συνάνθρωπο και αναφέρεται προς αυτόν.

Η ελευθερία κατά τον Απόστολο Παύλο
Με τον καθηγητή Δημήτριο Πασσάκο


Μουσική: https://www.youtube.com/watch?v=134tCC5N6yw
Manos Hadjidakis – America America – Music Ensemble