Πατέρες της Εκκλησίας – Andrew Louth

Ο όρος “βυζαντινός θεολόγος” είναι αδόκιμος, γιατί ουσιαστικά εννοεί έναν Χριστιανό Θεολόγο που έζησε την περίοδο της βυζαντινής αυτοκρατορίας και έγραφε ελληνικά. Ωστόσο, η ορολογία αυτή έχει επικρατήσει στον τομέα της Θεολογίας. Οι σπουδαιότεροι θεολόγοι της βυζαντινής περιόδου και Πατέρες της Εκκηλσίας ήταν: ο Ωριγένης και ο Μέγας Αθανάσιος από την Αλεξάνδρεια, οι τρεις Καππαδόκες Πατέρες (Μέγας Βασίλειος, Γρηγόριος Θεολόγος, Γρηγόριος Νύσσης), ενώ αργότερα ακολούθησαν και άλλοι.

Πατέρες της Εκκλησίας – με τον Andrew Louth


Μουσική: https://www.youtube.com/watch?v=UKSOV…
HELIACHTÍDA – Music by Polis Ensemble