Την χείρα σου την αψαμένην – Δοξαστικό Θ’ Ώρας Θεοφανείων

Την χείρα σου την αψαμένην - Δοξαστικό Θ' Ώρας Θεοφανείων - Λειτουργικά κείμενα - Απαρχή
ΔοξαστικόΑπόδοση στη Νεοελληνική
Τὴν χεῖρά σου τὴν ἁψαμένην, τὴν ἀκήρατον κορυφὴν τοῦ Δεσπότου μεθ᾽ ἧς καὶ δακτύλῳ αὐτόν, ἡμῖν καθυπέδειξας, ἔπαρον ὑπὲρ ἡμῶν, Βαπτιστά, ὡς παρρησίαν ἔχων πολλήν·Το χέρι σου εκείνο που άγγιξε το αναμάρτητο κεφάλι του Δεσπότη, αυτό το χέρι, με το οποίο μας τον υπέδειξες με το δάχτυλό σου, αυτό το ίδιο χέρι σήκωσε και τώρα για χάρη μας, Βαπτιστά, γιατί έχεις μεγάλη παρρησία στον Θεό.
καὶ γὰρ μείζων τῶν Προφητῶν ἁπάντων, ὑπ᾽ αὐτοῦ μεμαρτύρησαι.Διότι ανάμεσα σε όλους τους Προφήτες εσύ ονομάστηκες μέγιστος από Εκείνον.
Τοὺς ὀφθαλμούς σου πάλιν δέ, τοὺς τὸ Πανάγιον Πνεῦμα κατιδόντας, ὡς ἐν εἴδει περιστερᾶς κατελθόν, ἀναπέτασον πρὸς αὐτὸν Βαπτιστά, ἵλεων ἡμῖν ἀπεργασάμενος.Και τα μάτια σου πάλι, αυτά που είδαν το Πανάγιο Πνεύμα να κατέρχεται, σε σχήμα περιστεριού, στρέψ’ τα προς Αυτόν, Βαπιστά, εργαζόμενος για χάρη μας το έλεος.
Καὶ δεῦρο στῆθι μεθ᾽ ἡμῶν ἐπισφραγίζων τὸν ὕμνον, καὶ προεξάρχων τῆς πανηγύρεως.Και εμπρός, έλα και μείνε μαζί μας σφραγίζοντας τον ύμνο και προεξάρχοντας στην πανήγυρη.

Την χείρα σου την αψαμένην – Δοξαστικό Θ’ Ώρας Θεοφανείων
Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή

Πρόσφατες αναρτήσεις

ΕΓΓΡΑΦΗ EMAIL

Πρόσφατες αναρτήσεις

ΕΓΓΡΑΦΗ EMAIL

Απαρχή © . Με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.