Ιουδαϊκή θρησκεία και αποφατική θεολογία

Η ιουδαϊκή θρησκεία ανήκει στις τρεις μεγάλες μονοθεϊστικές θρησκείες. Έχει μια ιστορική συγγένεια με τον Χριστιανισμό, αποτελεί τον πρόγονό του. Η θεολογία του Ιουδαϊσμού έχει και σχέση αλλά και μεγάλη διαφορά με τη Χριστιανική Θεολογία. Είναι μεν μονοθεϊστική, αλλά όχι τριαδολογική. Πάντως στις καλύτερες στιγμές της, η ιουδαϊκή θεολογία είναι αποφατική. Δηλαδή δεν τολμά να πει τι είναι ο Θεός, δεδομένης της υπερουσιότητάς του, αλλά τονίζει τι δεν είναι ο Θεός.

Ιουδαϊκή θρησκεία και αποφατική θεολογία – Με τον π. Δοσίθεο Καστόρη