Απόστολος Κυριακής 3.1.2021

Απόστολος Κυριακής - Λειτουργική ζωή: Απόστολος - Απαρχή

Κυριακή προ των Φώτων (Β´ Τιμ. 4.5-8)

Τὸν ἀγῶνα τὸν καλὸν ἠγώνισμαι, τὸν δρόμον τετέλεκα, τὴν πίστιν τετήρηκα

Σὺ δὲ νῆφε ἐν πᾶσι, κακοπάθησον, ἔργον ποίησον εὐαγγελιστοῦ, τὴν διακονίαν σου πληροφόρησον. ἐγὼ γὰρ ἤδη σπένδομαι, καὶ ὁ καιρὸς τῆς ἐμῆς ἀναλύσεως ἐφέστηκε. τὸν ἀγῶνα τὸν καλὸν ἠγώνισμαι, τὸν δρόμον τετέλεκα, τὴν πίστιν τετήρηκα· λοιπὸν ἀπόκειταί μοι ὁ τῆς δικαιοσύνης στέφανος, ὃν ἀποδώσει μοι ὁ Κύριος ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ὁ δίκαιος κριτής, οὐ μόνον δὲ ἐμοί, ἀλλὰ καὶ πᾶσι τοῖς ἠγαπηκόσι τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ.


Απόδοση στη Νεοελληνική

Αγωνίστηκα τον καλό αγώνα, ολοκλήρωσα τον δρόμο, διαφύλαξα την πίστη.

Και εσύ παιδί μου Τιμόθεε, να μένεις σε όλες τις περιστάσεις σε πνευματική εγρήγορση, να περάσεις δυσκολίες, να αναλάβεις έργο ευαγγελιστή, εκπλήρωσε τη διακονία σου. Γιατί εγώ ήδη δίνω τον εαυτό μου, σαν άλλη θυσία και ο καιρός της αναχώρησής μου από τον κόσμο αυτόν, έφθασε. Αγωνίστηκα τον καλό αγώνα, ολοκλήρωσα τον δρόμο μου, διαφύλαξα την πίστη. Λοιπόν, μου απομένει το στεφάνι της δικαιοσύνης, το οποίο θα μου αποδώσει ο Κύριος εκείνη την ημέρα, ο οποίος είναι ο δίκαιος κριτής, και όχι μόνο σε εμένα αλλά σε όλους όσους αγάπησαν και πόθησαν την ένδοξη φανέρωσή του.

Απόστολος Κυριακής 3.1.2021 – Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή