Η σάρκωση του Θεού ως θεραπεία του κατ’ εικόνα

Με τον κ. Βασίλειο Τουλουμτσή.

Ο άνθρωπος με την πτώση κατέστρεψε την κατ’ εικόνα και ομοίωσιν πορεία του. Διέστρεψε τον ίδιο τον λόγο της ύπαρξής του και απομακρυνόμενος από τον Θεό βυθίστηκε στην αμαρτία. Ο Θεός βλέποντας το πλάσμα Του σε αυτήν την κατάσταση, το σπλαγχνίστηκε και για να το θεραπεύσει ολοκληρωτικά, προσέλαβε την ανθρώπινη κτιστή φύση και την ένωσε με την άκτιστη Θεότητα. Αυτή η δωρεά, αυτή η θεραπεία του κατ’ εικόνα, δίνεται άνευ όρων σε όλους τους ανθρώπους, οι οποίοι καλούνται να την αποδεχθούν και να τη βιώσουν μέσα στην Εκκλησία.


Ακούγεται το απολυτίκιο των Χριστουγέννων «Η Γέννησις σου», ήχος δ’.
Ψάλλει κλιμάκιο του Χορού «Ενήχημα» με χοράρχη τον κ. Σωτήρη Κουτσούρη.

Η σάρκωση του Θεού ως θεραπεία του κατ’ εικόνα – κ. Βασίλειος Τουλουμτσής