«Δανιήλ ανήρ επιθυμιών», ήχος πλ. β’

Δανιήλ ανήρ επιθυμιών - Λειτουργικά κείμενα - Θεολογία - Απαρχή

Απόδοση στη Νεοελληνική:

Ο Δανιήλ, άντρας επιθυμιών, βλέποντάς σε Κύριε ως έναν λίθο σχηματισμένο χωρίς επεξεργασία Σε προανήγγειλε ως βρέφος χωρίς σπορά, Εσένα τον εκ Παρθένου σαρκωθέντα Λόγο, τον αναλλοίωτο Θεό και Σωτήρα των ψυχών μας.

Πρωτότυπο κείμενο:

Δανιὴλ ἀνὴρ ἐπιθυμιῶν, λίθον ἄνευ χειρὸς τμηθέντα, θεωρήσας σε Κύριε, βρέφος ἄνευ σπορᾶς, τεχθῆναι προηγόρευσε, σὲ τὸν ἐκ Παρθένου σαρκωθέντα Λόγον, τόν ἀναλλοίωτον Θεόν, καὶ Σωτῆρα τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

«Δανιήλ ανήρ επιθυμιών», ήχος πλ. β’
Δοξαστικό εσπερινού Κυριακής προ της Χριστού Γεννήσεως

Ψάλλει ο Άρχων Δομέστικος Δημοσθένης Παϊκόπουλος