Η γνώση ως στοιχείο πίστης και αγάπης

You are currently viewing Η γνώση ως στοιχείο πίστης και αγάπης
Η γνώση ως στοιχείο πίστης και αγάπης - Θεολογικός λόγος - Θεολογία - Απαρχή

Στην εποχή μας, η γνώση θεωρείται μια διανοητική διαδικασία. Η γνώση στη Βίβλιο (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) εκκινεί από την εμπειρία του ανθρώπου. Είναι το αποτέλεσμα της σχέσης Θεού και ανθρώπου, Δημιουργού και πλάσματος. Μάλιστα, στην Παλαιά Διαθήκη, η γνώση παραπέμπει στη σωματική -και ερωτική- σχέση. Συνεπώς δεν πρόκειται για διεργασία του μυαλού, αλλά μια καθαρά ψυχο-σωματική εμπειρία.

Ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής εξηγεί ότι όποιος δεν αγαπά, δεν μπορεί και να γνωρίσει τον άλλον. Μονάχα, όταν κάποιος αγαπά, μπορεί να γνωρίσει αληθινά κάποιον. Συνεπώς, για να μπορέσει κάποιος να γνωρίσει και να αγαπήσει τον Θεό, πρέπει να εργαστεί στις εντολές του, για να τον γνωρίσει εμπειρικά.

Με τον καθηγητή Δημήτριο Πασσάκο


Μουσική: https://www.youtube.com/watch?v=UKSOVUVSfiA
HELIACHTÍDA – Music by Polis Ensemble