Παγκόσμια Ηθική και Βιοηθική με τον Tristram Engelhardt – Μέρος Β’

Ο ηθικός πλουραλισμός οδηγεί αναγκαστικά σε νομοθεσίες των κρατών, οι οποίες δεν βασίζονται σε κάποιον κοινό ηθικό άξονα (εφόσον υπάρχουν τόσοι πολλοί διαφορετικοί), αλλά βασίζονται απλώς στην επίκληση στη συναίνεση και στην ανάγκη ύπαρξης μιας μορφής τάξεως. Έτσι, αντίστοιχα και η υπακοή στους νόμους γίνεται μια πράξη ανάγκης και όχι συμφωνίας.

Με την αυξανόμενη εκκοσμίκευση της Δύσης και τη χαλάρωση της σύνδεσης με τον Χριστιανισμό, ο ηθικός πλουραλισμός αυξάνει διαρκώς, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει στέρεο έδαφος συμφωνίας. Σε αυτά τα πλαίσια και η Βιοηθική μετατρέπεται απλώς σε ένα μέσο, που παρέχει νομικές συμβουλές, διανοητικό προσανατολισμό, ενημέρωση και όχι μια ηθική καθοδήγηση.

Με τον Tristram Engelhardt


Ο H. Tristram Engelhardt ήταν ένας σπουδαίος Αμερικανός φιλόσοφος, με διδακτορικό στη φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο του Τέξας και στην Ιατρική στο Tulane University. Διετέλεσε καθηγητής Φιλοσοφίας στο Rice University στο Τέξας, εξειδικευμένος στην ιστορία της φιλοσοφικής ιατρικής και της βιοηθικής. Επίσης, ήταν επίτιμος καθηγητής στο Baylor College of Medicine, αλλά και μέλος του Baylor Center for Medical Ethics and Health Policy. Ήταν παλαιότερα το κεντρικό πρόσωπο του επιστημονικού περιοδικού Ιατρικής και Φιλοσοφίας και της Χριστιανικής Βιοηθικής.

Ο Engelhardt μεγάλωσε σε ρωμαιοκαθολική οικογένεια, αλλά το 1991 βαπτίστηκε Χριστιανός Ορθόδοξος. Το 2018, πέθανε σε ηλικία 77 ετών. Η συμβολή του στη Χριστιανική Βιοηθική και τα προβλήματα που ανακύπτουν σχετικά με αυτήν τον 21ο αιώνα ήταν καθοριστική. Χαρακτηριστικότερο ίσως από τα βιβλία του θεωρείται το «Μετά Θεόν: Ηθική και Βιοηθική στον αιώνα της εκκοσμίκευσης».


Μουσική: https://www.youtube.com/watch?v=UKSOV…
HELIACHTÍDA – Music by Polis Ensemble