Read more about the article Ευαγγέλιο Κυριακής 6.12.2020
Ευαγγέλιο Κυριακής - Λειτουργική ζωή - Απαρχή

Ευαγγέλιο Κυριακής 6.12.2020

Κυριακή Ι΄ Λουκά, Νικολάου ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς Λυδίας τοῦ θαυματουργοῦ - Λκ. 13, 10-17. «Γύναι, ἀπολέλυσαι τῆς ἀσθενείας σου...». Ἦν δὲ διδάσκων ἐν μιᾷ τῶν συναγωγῶν ἐν τοῖς σάββασι. καὶ…

0 Comments
Read more about the article Απόστολος Κυριακής 6.12.2020
Απόστολος Κυριακής - Λειτουργική ζωή: Απόστολος - Απαρχή

Απόστολος Κυριακής 6.12.2020

Κυριακή ΚΣΤ' Επιστολῶν, Νικολάου ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ θαυματουργοῦ - Τοῦ ἱεράρχου, 13, 17-21. Προκείμενον. Ἦχος βαρύς.Τίμιος ἐναντίον Κυρίου ὁ θάνατος τῶν ὁσίων αὐτοῦ.Στίχ. Τί ἀνταποδώσω τῷ Κυρίῳ περὶ…

0 Comments