Ο Χριστός ως Αγάπη

Στον Χριστιανισμό, η αγάπη δεν είναι μία αξία, ένα κατόρθωμα ή ένα συναίσθημα, είναι το ίδιο το σαρκωμένο πρόσωπο του Χριστού. Είναι η ενέργεια του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος στην Α’ Προς Κορινθίους επιστολή κάνει αναφορά στην αγάπη και τη θέτει ακόμη υψηλότερα και από την πίστη, αλλά και από το ίδιο το μαρτύριο. Έτσι λοιπόν και για τον Χριστιανό, που θέλει να μιμηθεί τον Θεό, η αγάπη συνιστά τον ίδιο τον τρόπο της ύπαρξής του.

Με τον καθηγητή Δημήτρη Πασσάκο.


Μουσική: https://www.youtube.com/watch?v=134tC…
Manos Hadjidakis – America America – Music Ensemble