Read more about the article Ευαγγέλιο Κυριακής 22.11.2020
Ευαγγέλιο Κυριακής - Λειτουργική ζωή - Απαρχή

Ευαγγέλιο Κυριακής 22.11.2020

Κυριακή Θ' Λουκᾶ, ἡ μετά τήν ἐορτήν - Λκ. 12, 16-21 «Ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω...» Εἶπεν ὁ Κύριος τήν παραβολὴν ταύτην· ἀνθρώπου τινὸς πλουσίου εὐφόρησεν ἡ χώρα· καὶ διελογίζετο…

0 Comments
Read more about the article Απόστολος Κυριακής 22.11.2020
Απόστολος Κυριακής - Λειτουργική ζωή: Απόστολος - Απαρχή

Απόστολος Κυριακής 22.11.2020

Κυριακή ΚΔ' Ἐπιστολῶν, ἡ μετά τήν ἐορτήν - Εφεσ. 2, 14-22. Προκείμενον. Ἦχος βαρύς.Κύριος ἰσχὺν τῷ λαῷ αὐτοῦ δώσειΣτίχ. Ἐνέγκατε τῷ Κυρίῳ, υἱοὶ Θεοῦ, ἐνέγκατε τῷ Κυρίῳ δόξαν καὶ τιμήν.…

0 Comments
Read more about the article «Σήμερον τῷ Ναῷ προσάγεται…»
Δοξαστικό Όρθρου Εισοδίων της Θεοτόκου - ήχος β' - Απαρχή

«Σήμερον τῷ Ναῷ προσάγεται…»

Δοξαστικό τῶν Αἴνων τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου. Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι.Καί νῦν και ἀεὶ καί εἰς τούς αἰώνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Ἦχος β’ - Πέτρου Λαμπαδαρίου. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΑΠΟΔΟΣΗ…

0 Comments