Η θεραπεία μέσω της έξωθεν Σοφίας - Θεολογικός λόγος - Εκπομπές - Απαρχή

Η θεραπεία μέσω της έξωθεν Σοφίας

Στον σύγχρονο κόσμο, θεωρείται ότι η Εκκλησία μας, έρχεται σε σύγκρουση με τις επιστήμες και συνεπώς έρχεται σε μια σχέση ακύρωσης με αυτές, είτε είναι

Read More »
Δοξαστικό Αίνων Αποστόλου Ανδρέα - Λειτουργικά κείμενα - Λατρευτική ζωή - Απαρχή

Δοξαστικό Αίνων Αποστόλου Ανδρέα

Πρωτότυπο – Ἦχος πλ. δ’ Απόδοση στη Νεοελληνική Τὸν κήρυκα τῆς πίστεως, καὶ ὑπηρέτην τοῦ Λόγου, Ἀνδρέαν εὐφημήσωμεν· Τον κήρυκα της πίστεως και τον υπηρέτη

Read More »
Η πλάνη των λογισμών - Θεολογικός λόγος - Εκπομπές - Απαρχή

Η πλάνη των λογισμών

Σκέψεις έχουμε όλοι οι άνθρωποι, είναι μέρος της φύσης μας, της φύσης του ανθρώπου, να σκέφτεται. Αλλά αυτή η σκέψη, ανάλογα με το περιεχόμενό της,

Read More »
Κυριακή κγ' Επιστολών - Απόστολος Κυριακής - Λατρευτική Ζωή - Απαρχή - Θεολογία

Απόστολος Κυριακής 28.11.2021

Κυριακή κγ’ Επιστολών (Εφεσ. 2.4-10) Τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ τῆς πίστεως. Ἀδελφοί, ὁ Θεὸς πλούσιος ὢν ἐν ἐλέει, διὰ τὴν πολλὴν ἀγάπην αὐτοῦ

Read More »
Κυριακή ΙΓ' Λουκά - Ευαγγέλιο Κυριακής - Λατρευτική Ζωή - Απαρχή - Θεολογία

Ευαγγέλιο Κυριακής 28.11.2021

Κυριακή ΙΓ’ Λουκά (Λκ. 18.18-27) Τὰ ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποις δυνατὰ παρὰ τῷ Θεῷ ἐστιν. Καὶ ἐπηρώτησέ τις αὐτὸν ἄρχων λέγων· διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ποιήσας ζωὴν

Read More »
Εκδήλωση του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής ΕΚΠΑ - Επικαιρότητα - Επ' αφορμή - Απαρχή

Το “Ενήχημα” στις εκδηλώσεις του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής ΕΚΠΑ

Ο Ψαλτικός Χορός “Ενήχημα”, θα έχει σήμερα, 26.11.2021 και ώρα 15:30, την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να συμμετάσχει στις εορταστικές εκδηλώσεις του Τμήματος Μουσικών Σπουδών

Read More »
Η θεραπεία μέσω της έξωθεν Σοφίας
Η θεραπεία μέσω της έξωθεν Σοφίας
Δοξαστικό Αίνων Αποστόλου Ανδρέα
Δοξαστικό Αίνων Αποστόλου Ανδρέα
Η πλάνη των λογισμών
Η πλάνη των λογισμών
Απόστολος Κυριακής 28.11.2021
Απόστολος Κυριακής 28.11.2021
Ευαγγέλιο Κυριακής 28.11.2021
Ευαγγέλιο Κυριακής 28.11.2021
previous arrow
next arrow
Η θεραπεία μέσω της έξωθεν Σοφίας
Δοξαστικό Αίνων Αποστόλου Ανδρέα
Η πλάνη των λογισμών
Απόστολος Κυριακής 28.11.2021
Ευαγγέλιο Κυριακής 28.11.2021
previous arrow
next arrow
Shadow

Πρόσφατες αναρτήσεις

Κείμενα

ΕΓΓΡΑΦΗ EMAIL

Στηριξτε την προσπαθεια μασ

Πρόσφατες αναρτήσεις

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Στηριξτε την προσπαθεια μασ

Απαρχή © 2021. Με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.